Restoran Dalamata

Hotel - Restoran - Svadbeni salon Dalamata, Gabela polje

Restoran Dalamata

Hotel – Restoran – Svadbeni salon Dalamata, Gabela polje
Salon vjenčanica Dalmata

Gabela polje, BiH

www.restorandalmata.com

Karakteristike:

Rezolucija prilagođena svim vrstama uređaja, kompletna administracija sadržaja